Gwarancja

Wszystkie sprzedawane przez nas produkty są nowe, oryginalne i pochodzą bezpośrednio od producenta lub oficjalnego dystrybutora na Polskę.

Produkty objęte są 24 miesięczną gwarancją realizowaną przez autoryzowany serwis lub bezpośrednio przez producenta.

Do realizacji gwarancji wystarczy dowód zakupu - faktura VAT.

 

 

Szczegółowe gwarancje producentów:

CYBEX:

Gwarancja

 1. a) W wypadku praw klienta związanych z wadami rzeczowymi lub prawnymi obowiązują przepisy ustawowe, o ile poniżej nie ustalono inaczej.
  b) Klient ma obowiązek niezwłocznego sprawdzenia dostarczonego towaru i w ciągu 10 dni od otrzymania towaru zareklamowania na piśmie ewidentnych albo ujawnionych w ramach prawidłowego sprawdzania wad. Wady niewidoczne i niemożliwe do rozpoznania w ramach prawidłowej kontroli klient reklamuje w ciągu 10 dni od ich odkrycia. Do dotrzymania terminu wystarcza terminowe wysłanie pisemnej reklamacji. Jeśli klient zaniedba prawidłowej kontroli i/lub reklamacji wad, to nasza odpowiedzialność za niezgłoszoną wadę jest wykluczona.
 2. c) Roszczenia klienta z tytułu gwarancji są wykluczone, jeśli wada spowodowana została nieprawidłowym obchodzeniem się i/lub magazynowaniem towaru albo jeśli czynniki te współspowodowały wadę.
 3. d) W wypadku terminowych i uzasadnionych reklamacji wad przysługuje nam prawo wyboru pomiędzy naprawą i dostawą towaru bez wad (późniejsze wykonanie) albo notą uznaniową

Jeśli dostawa towaru bez wad lub druga naprawa nie powiedzie się, to klient jest uprawniony do odstąpienia od umowy, zażądania odszkodowania albo redukcji ceny – według własnego wyboru.

 1. e) Klient daje nam niezbędny czas i okazję do realizacji późniejszego wykonania, szczególnie na przekazanie reklamowanego towaru do celów kontroli. W wypadku dostawy zastępczej klient ma obowiązek zwrócenia nam wadliwej rzeczy zgodnie z przepisami ustawowymi.
 2. f) Jesteśmy uprawnieni do uzależnienia późniejszego wykonania od zapłacenia przez klienta wymagalnej ceny kupna. W tym wypadku klient jest uprawniony do zatrzymania części ceny kupna, proporcjonalnie do wady.
  g) Roszczenia wobec nas z tytułu odszkodowania za szkody, które nie powstały na samym przedmiocie dostawy, są wykluczone, o ile nie sprzeciwiają się temu inne bezwzględnie obowiązujące przepisy ustawowe.
  h) Powyższe warunki wymienione w punkcie 8 nie obowiązują wtedy, gdy zgodnie z bezwzględnie stosowanym prawem niemieckim, jak choćby § 478 ust. 2 BGB, obowiązuje inna regulacja

 

 

GWARANCJA MAXI COSI 

Warunki

Maxi-Cosi oferuje dwa rodzaje gwarancji – Standardową 24-miesięczną gwarancję oraz Dożywotnią Gwarancję. Obie gwarancje działają na tych samych zasadach, z zastrzeżeniem, że w przypadku Dożywotniej Gwarancji, produkt zostanie zarejestrowany na stronie www.maxi-cosi.com w ciągu 3 miesięcy od daty zakupu.

Nasze gwarancje odzwierciedlają zaufanie, które mamy do jakości naszych projektów, procesu technologicznego, produkcji oraz wykonania produktów. Gwarantujemy, że nasze produkty zostały wyprodukowane zgodnie z aktualnymi wymogami europejskich norm bezpieczeństwa i jakości, które mają do nich zastosowanie, a także że w chwili zakupu produkty są wolne od wad wykonania i materiałowych.

Na mocy postanowień zawartych w niniejszym dokumencie, gwarancja może być wykorzystywana przez konsumentów w krajach, w których ten produkt jest sprzedawany przez podmiot zależny Dorel Group lub przez autoryzowanego dealera bądź sprzedawcę.

Nasze gwarancje obejmują wszelkie wady produkcyjne w zakresie materiałów i wykonania, pod warunkiem, że produkt jest użytkowany w normalnych warunkach i zgodnie z naszą instrukcją obsługi. Przejmujemy odpowiedzialność za naprawę lub wymianę produktu dotkniętego wadą objętą gwarancją, z tym zastrzeżeniem, że o wyborze sposobu usunięcia wady i rozpatrzenia zgłoszenia decyduje gwarant.

Nasze gwarancje nie obejmują uszkodzeń spowodowanych normalnym użytkowaniem, przypadkowych zniszczeń, niewłaściwego użytkowania, szkód wynikających z zaniedbania, wywołanych ogniem, kontaktem z cieczą lub innych przyczyn zewnętrznych, nieprzestrzegania instrukcji użytkowania, używania z innym produktem, serwisowania produktu przez osobę, która nie została przez nas upoważniona lub przypadków kradzieży produktu oraz jeśli jakakolwiek etykieta lub numer identyfikacyjny zostanie zmieniony lub usunięty z produktu. Przykłady normalnego zużycia to m.in. zużycie kół i tkaniny spowodowane regularnym użytkowaniem, a także naturalna utrata kolorów oraz pogorszenie jakości materiałów, wynikających z normalnego starzenia się produktu.

 

Co zrobić w przypadku wykrycia wad:

W razie pojawienia się problemów lub wad zalecamy kontakt z najbliższym autoryzowanym punktem serwisowym lub sprzedawcą marki upoważnionym przez naszą firmę, który jest zobowiązany do przestrzegania naszej 24-miesięcznej gwarancji(1) oraz Dożywotniej Gwarancji. W przypadku 24-miesięcznej gwarancji należy przedstawić dowód zakupu, którego dokonano w ciągu 24 miesięcy poprzedzających zgłoszenie serwisowe. Najlepiej jeżeli żądanie naprawy zostanie wstępnie zatwierdzone przez Dział serwisowy naszej firmy. W przypadku gdy zaistnieje konieczność wysłania produktu do punktu serwisowego, należy zwrócić produkt do autoryzowanego punktu serwisowego lub sprzedawcy lub do Działu serwisowego naszej firmy, uzgadniając sposób wysyłki i jego koszty z punktem serwisowym, ponieważ w przypadku braku takiego uzgodnienia gwarant może odmówić pokrycia kosztów przesyłki. Uszkodzenia i/lub wady, których nie obejmuje nasza gwarancja lub prawa konsumenta, i/lub uszkodzenia, i/lub wady produktu nieobjęte naszą gwarancją mogą być usunięte za uzasadnioną opłatą.

 

Prawa konsumenta:

Konsument ma prawa, zgodnie z odpowiednim ustawodawstwem, które mogą różnić się w zależności od kraju. Niniejsze gwarancje nie mają wpływu na prawa konsumenta podlegające odpowiedniemu ustawodawstwu krajowemu.

Niniejsza gwarancja została przygotowana przez Dorel Netherlands. Firma jest zarejestrowana w Holandii pod numerem 17060920. Adres firmy to: Korendijk 5, 5704 RD Helmond, The Netherlands. Adres pocztowy to: P.O. Box 6071, 5700 ET Helmond, The Netherlands.

Nazwy i dane adresowe innych spółek zależnych grupy Dorel można znaleźć na ostatniej stronie instrukcji i na stronie internetowej marki.

(1) Produkty zakupione od sprzedawców detalicznych lub dealerów z usuniętymi albo zmienionymi etykietami lub numerami identyfikacyjnymi uważane są za nieautoryzowane. W związku z tym, że autentyczność takich produktów nie może być ustalona, gwarancja ich nie obejmuje.

 

 

HEVEA

Ogólne warunki gwarancji na rok 2015 i formularz reklamacji - pobierz tutaj.

.

PINIO

Firma Drewnostyl / Pinio dbając o dobro klientów wysyła brakujące, uszkodzone elementy kurierem lub wysyła na miejsce serwisanta.

.

Reklamacje przyjmujemy drogą mailową na adres kontakt@magicznypokoik.pl

Prosimy o podanie numeru zamówienia lub faktury, szczegółowy opis uszkodzeń oraz załączenie zdjęć.

W przypadku uszkodzenia podczas dostawy zewnętrzną firmą kurierską prosimy o wypełnienie protokołu szkody (do 7 dni od daty dostawy).

W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem: (22) 428 - 23 - 64 lub 698 - 789 - 744.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl